สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ “KM กับการบริการเชิงรุก”

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ “KM กับการบริการเชิงรุก” ตามโครงการ การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของการอบรม การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณสดศรี กันทะอินทร์ และคุณเรณุกา สันธิ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 12.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"