สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งนี้มีพิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงฟ้อนเล็บเทิดพระเกียรติ "คีตะล้านนาเทิดพระเกียรติองค์ราชัน โดยตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"