สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย

6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด การบรรยายในหัวข้อ การรับมือกับสถานการณ์ ฉุกเฉิน จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดย คุณอุดม  เบ้าเจริญเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน และการป้องกันอัคคีภัยและทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ วิธีการดับเพลิง ประเภทต่างๆ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีในอาคารโดยคุณวินิจ  จอกดี และคณะครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 3  สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"