สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “จัดการเวลาง่ายๆ By Google Calendar”

16 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ศุกร์หรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุด โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ในประเด็นความรู้หัวข้อ “จัดการเวลาง่ายๆ By Google Calendar” บรรยายและให้ความรู้ โดยนางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางในด้านการจัดการเวลาของบุคลากรและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 1  CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"