สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ “POP บริหารโครงการแบบมืออาชีพ”

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM โดยมี คุณเสาวนีย์ สุริยะเจริญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “POP บริหารโครงการแบบมืออาชีพ”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการทำโครงการ การเบิกจ่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาในโครงการ ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"