ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย จิตรดา หมั่นขีด

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้ที่หน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#พิธีพระบรมราชาภิเษก

Cr.ภาพ ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"