สำนักหอสมุดให้การต้อนรับ Dr.Katia JUHEL,Director of them libraires of the Ecole francaise d’Extreme-Orient ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ Dr.Katia JUHEL,Director of the libraires of the Ecole francaise d’Extreme-Orient ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดร่วมกัน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการทำงานและการจัดการภายในสำนักหอสมุด ด้วย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"