สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท โอเพ่น เวอร์วิส ดาต้าจำกัด และบริษัท EBSCO ที่จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องฝึกอบรมงานบริการสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางสาวอรวรา ใสคำ และนางสาวจิตรดา หมั่นขีด เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูล  Academic Search Complete, EBSCO discovery Service Plus with Full และ Computers & Applied Sciences Complete ,eBooks EBSCOhost และEmerald Management 92

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"