สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2022

19 เมษายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2022 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคาร และตกแต่งต้นไม้ให้สวยงาม และได้มีกิจกรรม 5 ส  โดยการจัดเก็บโต๊ะทำงานและบริเวณที่รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น คัดแยกของเหลือใช้ โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"