สำนักหอสมุดจัดการอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ Gale Empowering Research

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์  วิทยากร โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Gale มาให้ความรู้ เทคนิคการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ใช้งานได้นอกเครือข่ายอย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวน 45 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:30 น. - 16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"