สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง “ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร”

28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง“ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร” ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ณ ลาน Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยอาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการเตรียมของขวัญมา 1 ชิ้น โดยของขวัญต้องขึ้นต้นด้วย “ขอไข่” ราคาของขวัญ ไม่เกิน 50 บาท จากนั้นนำของขวัญใส่กล่องและมาห่อกล่องของขวัญด้วยกัน มีวิทยากรให้ความรู้ 2 คน คือ นางสาววรัฏฐา กัวตระกูล และนางสาวชุติมา คำสอน ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"