สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการออกแบบ”

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการออกแบบ” เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลด้านการออกแบบ ในเครือข่าย miniTCDC LINK ภาคเหนือ โดยวิทยากรจาก Creative Business Center สศส.เชียงใหม่ และวิทยากรพิเศษ คุณธัญญพร จินตราภิรมย์ เจ้าของแบรนด์ {JUN} นักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มาร่วมพูดคุยประสบการณ์จากการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้หนังสือที่รวบรวมเทรนด์โลก อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View สำหรับพัฒนาต่อยอดไอเดียและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 9.00-13.30 น.  ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ชั้น 2 สศส.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"