สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 10/2562

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 10/2562  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด และผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุม  พร้อมทั้งมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดทุกท่าน วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"