บริการยืมต่อออนไลน์

วิธีการยืมต่อออนไลน์

          การยืมต่อออนไลน์ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยมีเงื่อนไขการยืมต่อ 3 ข้อ คือ
          1. เหลือวันกำหนดส่งไม่เกิน 3 วัน
          2. ไม่มีหนังสือค้างส่ง
          3. ไม่มีค่าปรับค้างชำระ

          หากเข้าเงื่อนไข สามารถคลิกยืมต่อออนไลน์ได้ที่ https://opac.cmru.ac.th/

          ดูคลิปการยืมต่อได้ที่ https://youtu.be/hQ1OJrQnXWw