สำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวอรวรา ใสคำ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    สำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ สังกัดงานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"