สำนักหอสมุดสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราขการแทนอธิการบดี เนื่องในวาระโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือ รวมถึงเป็นการขอขมา และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา ส่งเสริมให้บุคลากรทะนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนา

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"