สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ : Friends of Library

3 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ : Friends of Library ณ ห้องประชุมใหญ่ (28101) ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship : Digital Footprint” โดยอาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และมีการแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ได้แก่ บริการยืมต่อออนไลน์และบริการจองออนไลน์  โดยนางสาวแสงเพชร อินสมวงค์ ผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุด แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection) โดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ บริการ SSL-VPN โดยนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"