แจ้งปิดให้บริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา
>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ คลิ๊ก
 


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library