ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ใช้บริการนำส่งเอกสาร (IRDS)

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ใช้บริการนำส่งเอกสาร (IRDS) โดยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 5911 หรือ 5921 แจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการ แจ้งชื่อ และแจ้งสถานที่รับหนังสือ เพียงเท่านี้ หนังสือที่ท่านต้องการจะไปอยู่ในมือท่าน จัดส่งทุกวันพุธบ่ายโมงเป็นต้นไป #ให้ห้องสมุดได้ดูแลคุณ


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library