สำนักหอสมุดแจ้งบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ย้ายไปให้บริการที่ชั้น 6

10 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ประกาศ‼️ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ย้ายไปให้บริการที่ชั้น 6 ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลเชิงลึก เช่น การทำรายงาน การทำวิจัย 
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านแฟนเพจของสำนักฯ รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ http://www.lib.cmru.ac.th/ เมนู Ask Librarian (ถามบรรณารักษ์)
Email : lib@cmru.ac.th หรือ lib@g.cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-5388-5911


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library