ประกาศ ‼ ผลการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ประกาศ ‼ ผลการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.รางวัลชนะเลิศ ทีมบ้านถาปัด 
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม I Nature 
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแมวจอมยุ่ง
สาขาศิลปะและการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.รางวัลชมเชย ทีม GL Group
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.รางวัลชมเชย ทีมหอยทากตากแห้ง
สาขาศิลปะและการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ 
และเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ต่อไป


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library