ขอเชิญเข้าร่วมงาน KM Day 2019

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมงาน KM Day 2019 
หัวข้อ "การบริการเชิงรุก" 
ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 24 พ.ค. 2562  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ 
KM ช่วยให้ พัฒนาคน พัฒนางาน 


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library