สำนักหอสมุดจัดโครงการ CMRU Library แชร์เป๋า เฮาหื้อยืม 2019

26 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ใครมีถุงผ้าแต่ไม่ใช้ เราขอ
ห้องสมุด ขอรับบริจาคถุงผ้าทุกสี ทุกขนาด เพื่อนำมาให้บริการยืมใส่หนังสือแก่ผู้ใช้ 
ช่องทางการบริจาค
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 0-5388-5911 / 0-5388-5918


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library