แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวร์เกมส์ ครั้งที่ 13"

23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย สุรดา ปฐวีวิจิตร

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวร์เกมส์ ครั้งที่ 13"

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา
>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่
http://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1549424262&lang&fbclid=IwAR3BceXT714Y9RJ7Z_n7uckmm47a9llG-KeZhpMRtYG5Uw-WCumpsOfEBEU

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library