ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตอบแบบสอบถามดุษฎีนิพนธ์

1 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตอบแบบสอบถามดุษฎีนิพนธ์ "การพัฒนารูปแบบบริการห้องสมุดที่เน้นผู้ใช้บริการสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ"

ร่วมตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2562
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 
ลุ้นรับ iPad จำนวน 1 รางวัล


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library