การเข้าใช้งานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ช่วงผ่อนปรนการระบาดของโรค COVID-19)

22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดย จิตรดา หมั่นขีด

การเข้าใช้งานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

เปิดบริการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ปิดบริการ 
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดตามมหาวิทยาลัยประกาศ 

ไทยชนะ : สำนักหอสมุด ศูนย์เวียงบัว https://qr.thaichana.com/?appId=0001&shopId=SYWM2YzRjMzgwODEwNGNlZDlhZmJhM2U2NmVjNzNlM
GEwMDAwMTQ2MjAw&fbclid=IwAR3YFx79mq02b23oIj9cGaqF3yqKMj4k5gTvgUQGs5lkha0Xys40ZQjbK_Y
 

ไทยชนะ : สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม https://qr.thaichana.com/?appId=0001&shopId=SMmU0ZjU0MzcyM2I4NGZkYzg2NDNiMTVmZWUxNjFhZjMwMDAw
MTU5NDIy&fbclid=IwAR1BxV54CTOLAMfMnfbpC1RZeX9uNeGX3879k4YFMSbL54dh6Jt8AgFlTgs
 

ฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้สำนักหอสมุด (สำหรับบุคคลภายนอกและกรณีลืมบัตรสมาชิก) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5KXOLFrs4HWJkolJ7mlnNVmKIM_XZJ97kgxu-LY2nUZgrTg/viewform?fbclid=IwAR2NgeypItQqYqp67rvxRIGza5eCcRSnTGL1lRdtyIGXGizRBrpkCFVw-7g 

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ขอบคุณค่ะ

 

 


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library