ขอเชิญร้านหนังสือและร้านค้าลงทะเบียนขายสินค้างาน CMRU Library Fair 2019

29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

รับสมัครร้านค้าที่จะมาขายของในงาน CMRU Library Fair 2019

โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครนะคะ ‼

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://www.lib.cmru.ac.th/cmrulibraryfair


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library