สำนักหอสมุดปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ตัดตุงไส้หมู”

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง Electronic information for decision

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564