ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล General Science Collection, Educators Reference Complete และการใช้ e-Books

15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล General Science Collection, Educators Reference Complete และการใช้ e-Books
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด 

วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล
Senior Sales Executive , Library Reference จากสำนักพิมพ์ Cengage Learning ประเทศไทย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/fgps7
หรือสแกน QR Code ในภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
Tel. 0-5388-5902
email : lib@cmru.ac.th
Facebook : cmrulibrary


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library