ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564
17 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. - 16.00 น.
1 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนเมษายน 2564
1 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ตัดตุงไส้หมู
1 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมีนาคม 2564
31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลาทำการสำนักหอสมุดช่วงปิดภาคเรียน 2/2563
15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
Netflix มาแล้ววววว !! และสำนักหอสมุดกลับมาเปิดให้บริการห้องชมภาพยนตร์ชั้น 1 และ 7
11 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดให้บริการ safe zone ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมีนาคม 2564
3 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการโครงการพบเพื่อนเรียนรู้ (Friends of Library)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการอบรมการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปิดให้บริการวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. - 20.00 น.
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Netflix
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
บอกเราหน่อย...คุณคิดอย่างไรกับห้องสมุด
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ดอกกุหลาบจากกระดาษสา
29 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือใหม่
28 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดให้บริการวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
21 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดภาพถ่าย แชะ&แชร์ @CMRU Library ประจำปี 2563 หัวข้อ “CMRU Library New Normal”
5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้งานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ช่วงผ่อนปรนการระบาดของโรค COVID-19)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI
2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10
23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวร์เกมส์ ครั้งที่ 13"
23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Database Quiz ประจำเดือน ธ.ค. 62
9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน PUBG Mobile CMRU Library Championchip 2019
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน CMRU Library Fair 2019 พร้อมรับคะแนนกิจกรรม
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสำนักหอสมุด
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร้านหนังสือและร้านค้าลงทะเบียนขายสินค้างาน CMRU Library Fair 2019
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2019
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล General Science Collection, Educators Reference Complete และการใช้ e-Books
15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ‼ ผลการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation) รับคะแนนกิจกรรม 3 หน่วยกิต
24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวลาเปิดให้บริการช่วงปิดภาคเรียนในวันที่ 11 - 27 มิ.ย. 2562
11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวลาเปิดให้บริการ ช่วงก่อนสอบภาคการศึกษาฤดูร้อนปี 2561
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน KM Day 2019
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันพืชมงคล
30 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดจัดโครงการ CMRU Library แชร์เป๋า เฮาหื้อยืม 2019
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันสงกรานต์
10 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดแจ้งบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ย้ายไปให้บริการที่ชั้น 6
10 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีแก่นางธญา ตันติวราภา พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดสำนักหอสมุด ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุด
7 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันจักรี
31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตอบแบบสอบถามดุษฎีนิพนธ์
1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด แจ้งเวลาเปิดให้บริการในช่วงสอบปลายภาคเรียน
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ใช้บริการนำส่งเอกสาร (IRDS)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562