Opaclogo สืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด


หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ ดรรชนีวารสาร กฤตภาค


ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Authorผลการแข่งขันการเล่านิทานอาเซียน กิจกรรมภายในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Book Fair 2016 วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานอาเซียน มีน้องๆ จากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานอาเซียน ผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจบุตรหลานกันอย่างล้นหลาม

อ่านต่อ...

การแข่งขันเล่านิทานอาเซียน ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 3,000.- บาท !!! ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันจัดเป็น 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5388-5903 โทรสาร 0-5388-5900

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้ค้างส่งหนังสือ หรือ ค่าปรับ สำนักหอสมุด ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2558 เรียงตามรหัส (เฉพาะนักศึกษา)

อ่านต่อ...

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถานบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าและวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง URL: http://search.eb.com

อ่านต่อ...

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกแบบประกวด ตราสัญลักษณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางความคิด ซึ่งจะนำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รู้จักสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ https://drive.google.com/file/d/0ByCApz0IRBaEcFN1ZkRqa1htUWc/view?usp=sharing และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0ByCApz0IRBaETWlDREw0eG50UGc/view?usp=sharing

อ่านต่อ...

สำนักหอสมุดงดให้บริการระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. และเปิดทำการในเวลา 16.30-20.00 น. เนื่องด้วยสำนักหอสมุดได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านต่อ...

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ทำให้หมายเลข IP Address เปลี่ยน ส่งผลให้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดได้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านต่อ...

การประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุด ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนติดตามรับฟังรายการ "ส่งเสริมการอ่าน" และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ สามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธ ตลอดเดือนตุลาคม 2558 เวลา 19.00 - 20.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz ผู้ดำเนินรายการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว วิทยากร นางไพวรรณ ท้าวเคหะ และรายการ"ฐานความรู้สู่อาเซียน" รายการที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมความเคลื่อนไหวของสำนักหอ สมุด รวมความรู้เรื่องราวของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และข่าวกิจกรรมของสำนักหอสมุด ดำเนินรายการโดย นางสาวจิณตมลรัศ อาคะ โรจน์ บุคลากรงานบริหารทรัพยากรสารนิเทศ กำหนดออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 20.00 น. โดยทั้งสองรายการมีนางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว เป็นผู้ควบคุมเสียง

อ่านต่อ...

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จำนวน 75 คน เนื่องในโอกาส เข้าศึกษาดูงานจำนวน 3 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz. ห้องสมุดประชาคมอาเซียน ห้องสมุด ตะวันออกกลาง อาคารสำนักหอสมุด สถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรของสำนักหอ สมุดเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อ่านต่อ...


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5903 โทรสาร 0-5388-5900
เปิดบริการ : อังคาร - ศุกร์ 8.00-20.00 น. และ อาทิตย์ - จันทร์ 8.00-16.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์