เรื่อง กฤตภาคออนไลน์ บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดในเมืองไทย
 

       Matichon e-library บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดในเมืองไทยทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กร ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท

                      นักศึกษาสามารถ login เข้าใช้ได้ โดยใช้ 
                                            User Name -- arit001
                                            Password   -- arit001
           และเมื่อนักศึกษาเลิกใช้งานแล้ว กรุณา log out ออกจากการใช้งานทุกครั้ง

                    ลิงค์เว็บไซต์  http://www.matichonelibrary.com/
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สุณี ไชยวงษ์ /  สุทัศน์   เขียวนิล   เจ้าหน้าที่วารสาร  โทรศัพท์  053-885910  หรือ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 เคาน์เตอร์งานวารสาร


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5388-5903, โทรสาร. 0-5388-5900