เรื่อง เชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ใช้แอพพลิเคชั่น นายอินทร์ปัน แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการอ่านหนังสือ/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
                                                                  
                                                             
                                                              แอพพลิเคชั่น นายอินทร์ปัน (Application NaiinPann)

                 
                    เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการอ่านหนังสือ/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ดังนี้

                                    อุปกรณ์เป็นระบบปฏิบัติการ Android
                  ให้ไปที่ Google Play โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า “NaiinPann”  
                                    
                                    อุปกรณ์เป็นระบบปฏิบัติการ iOS
                  ให้ไปที่ App Store โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า “NaiinPann” 
                                    
                                    อุปกรณ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows                    
                  ให้ไปที่เว็บไซต์นายอินทร์ www.naiin.com เลือกดาวน์โหลดสำหรับวินโดวส์

                  
                  ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้บอกรับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazines) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถขอรับ Username และ Password ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (หอสมุด)

                  
                  รายการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับมีดังนี้
1.   แพรว   – รายปักษ์  
2.   สุดสัปดาห์  – รายปักษ์ 
3.   บ้านและสวน  – รายเดือน 
4.   Room   – รายเดือน     
5.   My home  – รายเดือน
6.   Secret   – รายปักษ์
7.   ชีวจิต   – รายปักษ์
8.   Real parenting –
รายเดือน
9.   Lemonade  – รายปักษ์
10. Health&Cuisine –
รายเดือน
11. We   – รายเดือน
12. National Geographic – รายเดือน

                  คู่มือการใช้งาน (แนบเป็นไฟล์ PDF)
                  ติดต่อสอบถาม 053-885918


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5388-5903, โทรสาร. 0-5388-5900