ӹѡԷºԡ෤ʹ ԷҪѯ§
ӹѡԷºԡ෤ʹ ԷҪѯ§

TOP TEN หนังสือ-วารสาร 10 อันดับหนังสือ-วารสารที่ถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด
                
ลำดับ
ประจำเดือน /ปีการศึกษา
หนังสือ
ภาพยนต์
วารสาร
สถิติผู้ใช้บริการที่มีการยืมสูงสุด
1
   มกราคม /2555
2
   กุมภาพันธ์ /2555
3
   มีนาคม /2555
4
   เมษายน /2555
5
   พฤษภาคม /2555
6
   มิุถุนายน /2555
7
   กรกฏาคม /2554
8
   สิงหาคม /2554        
9
   กันยายน /2554
10
   ตุลาคม /2554
     
11
   พฤศจิกายน /2554        
12
   ธันวาคม /2554        

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5388-5903, โทรสาร. 0-5388-5900