ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10

23 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ติดตามรายละเอียดที่ https://www.nruarit2020.cmru.ac.th/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/T5TCNJUCU4tJmn6f9

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library