คอลเลคชั่นพิเศษ

รายการทั้งหมด

MESC

คอลเลคชั่นพิเศษ

รวบรวมรายชื่อหนังสือในห้องสมุดที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยหนังสือใน collection นี้ จะที่ศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา ( Middle East Studies Center: MESC ) ชั้น 6 อาคารสำนักหอสมุด

ASEAN

คอลเลคชั่นพิเศษ

รวบรวมรายชื่อหนังสือในห้องสมุดที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยหนังสือใน collection นี้ จะที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ( ASEAN ) ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุด

LANNA

คอลเลคชั่นพิเศษ

รวบรวมรายชื่อหนังสือในห้องสมุดที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา โดยหนังสือใน collection นี้ จะที่ห้องข้อมูลล้านนา ( LANNA ) ชั้น 5 อาคารสำนักหอสมุด