สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งกระแสไฟฟ้าดับ ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น.


สำนักหอสมุดแจ้งกระแสไฟฟ้าดับ ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น.

จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถยืมหนังสือได้ แต่นำหนังสือมาคืนได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560