สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 ตุลาคม 2560


ประกาศแจ้งสำนักหอสมุดแจ้งปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 ตุลาคม 2560 

แจ้งห้องสมุดปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 28 - 29 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียน

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560