สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เวทีการจัดการความรู้ ( KM day ) ”


สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เวทีการจัดการความรู้ ( KM day ) ”           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม KM DAY  ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริการเชิงรุก ในยุต 4.0” วิทยากร โดย คุณพันธ์ศักดิ์ พรมอินถา (โค้ชต้อม)

ทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมสรุปผลการจัดการความรู้ ปี 2561 และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มชุมชนปฏิบัติของสำนักห้องสมุดอีกด้วย

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561