สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด แจ้งกำหนดการเปิดทำการ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียน


สำนักหอสมุด แจ้งกำหนดการเปิดทำการในช่วงเวลาเปิดภาคเรียน

สำนักหอสมุด จะเปิดให้บริการในในวันอาทิตย์ - จันทร์ เวลา 8.00 -16.00 น. และวันอังคาร - เสาร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.

โดยจะเริ่มเปิดบริการในเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560