สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด แจ้งกำหนดการเปิดทำการ ช่วงเวลาวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2560


สำนักหอสมุด แจ้งกำหนดการเปิดทำการ ช่วงเวลาวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น. และปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ในระหว่างวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560

เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560