สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560


 

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2562  โดยมี ผศ.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด และผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุม  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด

ภาพ/ข่าว : นายสุทัศน์  เขียวนิล      นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สำนักหอสมุด

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560