สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการ แอปพลิเคชัน อุ๊คบี บุฟเฟ่ต์


อุ๊คบี บุฟเฟ่ต์ แอปเดียวจบ มีครบให้ อ่าน-ฟัง ไม่อั้นกว่า 20,000 ฉบับ ทั้งหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง และนิทานภาพจากดิสนีย์ ทั้งฉบับใหม่และย้อนหลัง

--- มีให้บริการแล้วที่เครื่อง iPad สำนักหอสมุด ชั้น 1 ---

หรือทดลองใช้งานที่สมาร์ทโฟนของตนเองฟรี 7 วัน ผ่าน แอปพลิเคชัน OOKBEE บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ดูรายละเอียดการทดลองใช้งานได้ที่นี้ คลิก!!

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อบรรณารักษ์ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร. 0-5388-5911
Email : lib@cmru.ac.th

 

 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560