สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งกำหนดการเปิดทำการระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561


ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการในช่วงปิดภาคการศึกษา 22 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น.

และปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

 

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561