สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2017 ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560


สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2017 ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2017 ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00น ณ ลานกิจกรรม อาคารราชภัฏ 90 ปี โดยพบกับร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ต่างๆ พร้อมกับนักเขียนชื่อดัง นามปากกา “คิ้วต่ำ” รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถร่วมกันคัดเลือกและสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560