สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง พิงค์นครเกมส์ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
พิงค์นครเกมส์ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560