สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ประกาศปิดบริการในวันนี้ (15 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปนะคะ ห้องสมุดขอภัยในความไม่สะดวกค่ะ


ประกาศปิดบริการในวันนี้ (15 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปนะคะ ห้องสมุดขอภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560