สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้และสาธิตวิธีการจัดทำดอกดารารัตน์   ในกิจกรรมนี้ได้มีผู้บริหารสำนักหอสมุด อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน และร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ได้จำนวน 150 ดอก

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560