สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2017 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2017

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ในงานพบกับร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย กว่า 48 ร้านค้า และกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Give & Get บริจาคให้หนูทีหยิบหนังสือฟรีไปเลย, กิจกรรมไข่สวรรค์หรรษา รายได้เพื่อกิจกรรมโครงการบริการวิชาชีพ กิจกรรมหนังสือทำมือ, การเสวนาเรื่อง บุคคลในประวัติศาสตร์ล้านนา, กิจกรรมพบนักเขียนชื่อดัง คุณอนุชิต คำน้อย นามปากกา “คิ้วต่ำ” , การแสดงฟ้อนดาบฟ้อนเจิง และรับฟังการเสวนาเรื่อง งานปริวรรตใบลานในระดับชาติ

ทั้งนี้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถร่วมกันคัดเลือกและสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560