สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความอาลัย ผู้ใช้บริการที่นำหนังสือมาคืนในระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2560 หากมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ทางสำนักหอสมุดจะไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง


เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความอาลัย
ผู้ใช้บริการที่นำหนังสือมาคืนในระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2560
หากมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง
ทางสำนักหอสมุดจะไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง

กรณีหนังสือหาย 
ท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มที่เหมือนเดิมมาชดใช้ หรือ
ชดใช้เป็นเงินเท่ากับราคาหนังสือ

ตรวจสอบรายการยืมออกได้ที่ ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ
http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักหอสมุดจะดำเนินการตามประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด ดังนี้
http://www.lib.cmru.ac.th/web59/core/File/722.pdf

วัน-เวลาเปิดทำการ :
อังคาร-เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
อาทิตย์-จันทร์ เวลา 8.00-16.00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560